Print Bookmark

The Passport of Johann Steur

One of the things my great-uncle "ome" Ab Steer (1901-1974) and great-aunt "tante" Jo Steer-Klomp (1906-1978) left was an old passport. This passport was signed in 1801 and belonged to a "Johann Steur", apparently one of my great-uncle "ome" Ab's ancestors.

From the passport it is obvious that Johann was a soldier who served in the army of the Bataafsche Republiek.

2de DIVISIE 2de BRIGADE

Gelykheid, Vryheid, Broederschap

De Colonel Christiaan Louis Crass, Commande-
rende de Vyfde halve Brigade in Dienst der Bataafsche Republiek,
verleend by deezen aan den Burger Johann Steur
Oud 31tig Jaaren, geboortig van Kirchen angel, gediend hebbende den
Tyd van 6 Jaaren 8 Maanden 16 Dagen als Soldaat onder het Eerste
Battaillon 5de halve Brigade, zyne Eerlyke Paspoort, verklarende
bovengemelde Burger Johann Steur uit den Dienst
der Bataafsche Republiek te zyn ontslagen, en verzoekende denzel-
ven overal vry, en onverhinderd te laten Passeeren en Repasseeren.

Aldus Gedaan te Middelburg den Dertienden January 1801 Het 7de Jaar der Bataafsche Vryheid.

Uitgegeeven door my Lieut. Colonel
Commandeerende het voornoemde Battaillon.
En Thans de halve Brigade bij absentie van de Colonel Crass

Apparently he joined the Army at the end of April 1794.

I am still puzzled by the mentioned Place of Birth of Johann. As far as I can read it, it says Kirchen angel. But still I haven't found a place that looks like this. I have been looking via Google, maps, etc. Since the name sounds very German, I have mainly looked in Germany. If you have any idea about what the place might be, please drop me a note!