Last Name:
First Name:
Advanced Search
Surnames
 
Log In
What's New
Photos
Histories
Documents
Videos
Recordings
Albums
All Media
Cemeteries
Headstones
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Reports
Sources
Repositories
Statistics
Access Log
Change Language
Bookmarks
Contact Us
   
Klomp-Kooi Family Genealogy Pages

Notes


Matches 51 to 100 of 2,080

      «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 42» Next»

 #   Notes   Linked to 
51 Als Gijsbert op 30 juli 1581 als deurwaarder een stuk betekent, zegelt hij
naast de twee schepenen met zijn wapen, gelijk aan dat van zijn vader.
In 1600 verkoopt hij een huis in de Strickstraat. 
van Mulickom, Gijsbert (I016520)
 
52 als Jan Reijers den ouden Reijers, Jan (I020350)
 
53 Als schepen zegelt Jan met een smal kruis, vergezeld rechts boven van een
lelie; helmteken: de lelie (1620 en 1623). 
van Mulickom, Johan (I016380)
 
54 Als secretaris van de hertog stuurt deze hem in 1518 naar Antwerpen om
rood en zwart fluweel en damast en karmozijn-, goud- en zilverbrokaat en
andere fijne stoffen te kopen. 
van Muylickom, Willem Jansz (I016840)
 
55 als vrouw van Jan Reijers Geurts, Jantje (I020360)
 
56 Als weduwe van Thijs Schull verkoopt Geertruidt in 1560 aan Frederich
van Beymer een bos in Rosendaal aan den Berg. 
van Mulickom, Geertruidt (I016790)
 
57 andere akte noemt Nijmegen als overlijdensplaats Vanetie, Martinus Theodorus (I009340)
 
58 Attestatie op Neerbos 23-07-1682 Family F1784
 
59 Avon Centre Township Cem. Davis, Roy Curtis (I029850)
 
60 Baarkind = kind gedragen op een baar, circa 1 tot 12 jaar oud. Bergervoort, - (I008680)
 
61 Baarkind van Johannes Bergervoort Bergervoort, - (I008680)
 
62 Beiden van Nijmegen. Hermse, Hendrina Petronella (I564)
 
63 Bernardus van Münster, Sibilla Pitz van Munster, Catharina (I013760)
 
64 Bevestigt op 23-09-1574 de verkoop van een jaarrente van 9 gulden uit zijn
eigendom in de uiterwaard te Lent. 
van Mulickum, Lambert (I016680)
 
65 bevolkingsregister Nijmegen, 1870-1880 van Alphen, Elisabeth Maria (I005870)
 
66 bij absentie van den Predikant te Westmaas gedoopt, get. Pleuntje
in 't Veld 
Kooi, Hendrik (I026150)
 
67 Bij doop staat nog vermelding: pater ex Velthoven, mater ex Oerle. Groenen, Johanna Maria (I008620)
 
68 Bij het huwelijk van haar dochter staat opgemerkt:
De comparanten en getuigen verklaren onder prestatie van eede dat de
vader van de bruid welke in hare geboorte akte voorkomt onder den
naam van Johannes Reijers Vermolen en in zijn doodakte onder die van
Johannes Reijers een en dezelfde persoon is en dat men bij de aangifte
van het overlijden vergeten heeft den naam van Vermolen welke hij ten
tijde der fransche overheersching als geslachtsnaam heeft aangenomen,
er bij te voegen. 
Reijers Vermolen, Johannes (I011390)
 
69 Bij het overlijden van haar zoon Jan Hof wordt zij vermeld als Sijgje Koedood. Zij was dan ook eerder getrouwd met Jacob Koedoot. Verhoeven, Aagje (I30745)
 
70 Bij het overlijden van Leendert op 15-01-1838 wonen zij op nummer 89 te
Lekkerkerk. 
Mudde, Leendert (I027960)
 
71 Bij overlijden van zijn zoon Petrus in 1811 is hij 70 jaren oud. Reijers Vermeulen, Jan (I015550)
 
72 Bij zijn huwelijk gaf hij zijn bruid een morgengave. Aeltgen is begraven
te Nijmegen in de St. Stevenskerk onder grafsteen nr. 780 blijkens de nog
aanwezige steen, waarop een gedeeld wapenschild: I een geschakeerd kruis
rechtsboven vergezeld van een lelie, II een gekroonde halve leeuw:
gekroonde traliehelm, dekkleden, helmteken: een lelie; het geheel binnen
een cirkelrand. Tekst: 1549 sterf AELTGHEN VAN BUEREN ROBERT VAN MUILCOM
huysfrow. 
van Muilicom, Robert (I016800)
 
73 Blijkens een charter in het archief van de Nijmeegse broederschappen
zegelde Henrick met zijn wapen waarin een kruis vergezeld rechts boven
van een lelie. 
van Mulickum, Henrick (I016690)
 
74 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I000150)
 
75 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I000030)
 
76 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I000050)
 
77 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I000040)
 
78 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I024530)
 
79 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I000060)
 
80 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Living (I029860)
 
81 Bruid: Geertruij Janszen, Jonge dochter te Nijmegen
Bruidegom: Johannes Steur, Jonge man, soldaat in garnizoen te Nijmegen
Datum document: 13/7/1794
Getuigen: Christof Muller
Datum 1e afkondiging: 13/7/1794
Trouwdatum: 27/7/1794
Bron: Huwelijksregister Nederduits-Gereformeerde Gemeente, 1592 - 1811 (RBS 1183) 
Family F988
 
82 bruidegom afkomstig van Breda
bruid afkomstig van Zutphen 
Family F1883
 
83 Burger van Nijmegen, 04-11-1802 van Baal, Joannes (I014400)
 
84 Corr. Dries Turksma: ggd 05-01-1689/90 van Empel, Joannes (I010470)
 
85 Corr. Dries Turksma: ggd 11-02-1729/30 van Loon, Catharina (I010320)
 
86 Corr. Dries Turksma: ggd 12-02-1718/19 van Empel, Petrus (I010380)
 
87 Corr. Dries Turksma: ggd 26-01-1713/14 van Empel, Elisabeth (I010370)
 
88 Corr. Dries Turksma: ggd: 06-12-1807!? Zie ook Gertrudis. van Empel, Henricus (I007500)
 
89 Corr. Dries Turksma: ood: 13-03-1729/30 van Empel, Wenceslaus (I010540)
 
90 Corr. met Dries Turksma van Empel, Jan (I010030)
 
91 Corr. met Kees de Jong: ggd: 09-12-1909 Neven, Jan Marinus (I025480)
 
92 Daglooner (1796). Eggen, Joannes Joseph (I30170)
 
93 Damianus Leonardus de Wijse was a "Souaaf" or soldier in Rome in the army of the pope. He was in Rome from 13 November 1868 until 20 September 1870. He left Puiflijk to go to Rome on 31 October 1868. His "Marticule number" or soldier number was 8154. His brother Eduard Ewald was also a soldier in Rome. de Wijse, Damianus Leonardus (I30217)
 
94 De Alphense familie van der Linden staat in de tweede helft van de
17e eeuw bekend als weldoener van de kerk van Teeffelen; zo schenken
Alexander en Joanna met goedkeuring van de kinderen een bedrag van
100 gulden. 
van der Linden, Alexander Gosse (I021790)
 
95 De herkomst bij het trouwen is Hesta (Herstal). Libotté, Jan Dinnissen (I017130)
 
96 De naam Gerard Frans Bergevoort wordt genoemd als soldaat in de stamboeken van de in 1802 naar West-Indië uitgegane onderofficieren en minderen, met vermelding van overlijden of vertrek. 1802 - 1809.
Ref. Nationaal Archief, Den Haag, Oorlog voor 1813, Stamboeken, nummer toegang 2.01.15, inventarisnummer 126. 
Bergervoort, Gerard Franciscus (I30630)
 
97 de ouders leven nog van de Ven, Petrus (I012890)
 
98 de ouders leven nog van der Sanden, Joannes (I022590)
 
99 De overlijdensakte vermeldt niet de naam van zijn vrouw. Goedhart, Peter (I017860)
 
100 de vrouw van Peter van Hoeck Reijers, Beatrix (I020470)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 ... 42» Next»