Last Name:
First Name:
Advanced Search
Surnames
 
Log In
What's New
Photos
Histories
Documents
Videos
Recordings
Albums
All Media
Cemeteries
Headstones
Places
Notes
Dates and Anniversaries
Reports
Sources
Repositories
Statistics
Access Log
Change Language
Bookmarks
Contact Us
   
Klomp-Kooi Family Genealogy Pages

Notes


Matches 101 to 150 of 2,054

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 42» Next»

 #   Notes   Linked to 
101 Doodgeboren. Klomp, NN (I002420)
 
102 Doodgeboren. Klomp, - (I005300)
 
103 Doodgeboren. Vinken, NN (I006820)
 
104 Doopakte Brielle:
22 Augusti Jacobus filius
Gerardi klomp ex roeremonde pago
herkenbos, et maria lubbers ex bemmel
susceptores Antonius lubbers et Agatha
klomp. 
Klomp, Jacobus (I006830)
 
105 Doopakte van Petronella vermeldt: "Maria Cornelissen ex Puiflijk". Cornelissen, Maria (I020600)
 
106 Doopakte van Petronella vermeldt: "Sijmen Jansen ex Schaijk". van den Hof, Simon Jansen (I020590)
 
107 Doopakte Vlodrop:
26. Baptizatus est jacobus filius ille-
gitimus Gertrudis Reijsen, qua patrem
nominavit jacobum Clomp, Ss. joannes
Reijsen et Agatha van der loe 
Klomp, Jacobus (I008630)
 
108 doopdatum wellicht Hendriks, Jannetje (I029450)
 
109 Echtg. v. Jacobus Jochams Mestrom, Maria (I31357)
 
110 echtg. v. Joannes Cüpers Peters, Catharina (I31318)
 
111 Ellekom Euwens, Henricus (I772)
 
112 Ellekom Euwens, Ewaldus (I773)
 
113 Emigratie in 1956 naar Zuid-Afrika. Potuit, Jan (I31172)
 
114 Erelid Schutterij EMM Kekerdom. Klomp, Alphonsus Johannes (I004460)
 
115 Erelid van de Orde der Broeders van de Zalige Maagd Maria van de
Berg Carmel. 
Klomp, Joannes Franciscus Martinus (I002290)
 
116 Erk. 1 kind. Family F1514
 
117 Erkenning kind Anna Catharina, geboren d.d. 30-04-1830 te Streefkerk. Family F1166
 
118 Erlekom Euwens, Bartholomeus (I768)
 
119 Erlekom Euwens, Joannes (I769)
 
120 Erlekom Euwens, Helena (I771)
 
121 ex Bemmel; get. Everardus Boschman, Elisabeth Schermij Chermij, Everdina (I009600)
 
122 ex Bemmel; get. Petrus Hugen, Wilhelma Engelen Schermeij, Cunradus (I009630)
 
123 ex Bemmel; get. Rutgerus Boschman, Gertrudis Boschman Schermij, Georgius (I009640)
 
124 ex Bemmel; get. Thomas Boschman, Elisabeth Isveldt Germein, Margaretha (I009620)
 
125 ex Deest, get. Geijsbert Wouters, Willemke Geerits Pansier Pansier, Gerardus Wouters (I011730)
 
126 ex Deest, get. Petrus Jacobs, Treijneken Jacobs Jacobs, Dirsken (I011630)
 
127 ex Deest, get. Simon Aelders, Nellelien Geerits Jacobs, Aeldert (I011640)
 
128 Ex Ellekom Family F1838
 
129 ex Gent; get. Everardus Boschmans, Elisabeth van Geijn Schermij, Georgius (I009650)
 
130 ex Gent; get. Joannes van Geijn, Gertrudis Boschman Schermij, Joanna (I009660)
 
131 ex Haelderen; get. Wilhelmus Franse, Petronilla Jansen Germein, Margaretha (I009610)
 
132 ex illegitimo concubitu Ingenhoes, Maria (I828)
 
133 ex Luene, get. Henricus Galen, Francisca Hendrix Linders, Anna Maria (I010960)
 
134 ex Luene, get. Henricus Jansen, Margarita Dercks, moeder vermeld
als Gaugerica 
Linders, Henricus (I010950)
 
135 ex Millingen Arntz, Roelman (I013700)
 
136 ex Millingen, get. Gerardus Arntz, cujus loco astitit pater ejus
Geraardus Arnts, Margaretha Reijndtjes 
Arntz, Joanna Maria (I013590)
 
137 ex Millingen, get. Henricus Huijsman, pro quo levavit Joannes Henricus
Croes, Catharina Kijlman 
Arntz, Gerardus (I013640)
 
138 ex Millingen, get. Henricus van Ackeren, pro quo levavit
Theodorus Arnts, Bartholomea Rouwen 
Arntz, Margaretha (I013630)
 
139 ex Millingen, get. Joannes Brants, Anna Maria Arntsz Arntz, Henricus (I013600)
 
140 ex Millingen, get. Joannis Huijsman, Joanna Hendericks, pro qua levavit
Joanna Neijenhuijs 
Arntz, Joanna (I013620)
 
141 ex Millingen, get. Petrus Croes, Maria Hütten Arntz, Theodora (I013670)
 
142 ex Millingen, get. Theodorus Arntz, Joanna Arntz Arntz, Arnolda (I013580)
 
143 ex Millingen, get. Theodorus Hoett, Arnolda Meurs Arntz, Wilhelmina (I013610)
 
144 ex Neerassel, get. Antonius Jansen, Helena Toonen Linders, Emerentia (I010930)
 
145 ex Neerassel, get. Jan Ariens, Theadora Jansen Linders, Gertrudis (I010940)
 
146 ex Weurt; get. Wijnandt Dirickx, ..ert Pauwels, Maria Gerrits, Maria Lamers van de Gent, Georgius (I021280)
 
147 Fons was een leven lang gelukkig in Kekerdom

VERLEDEN LEVEN
Fons Klomp 1917-2009

Noem een vereniging in Ke­kerdom of Fons Klomp heeft deze helpen oprichten. De oudste inwoner van het dorp is overleden.

Glimmende knopen, rode jasjes. Voor de Kekerdom­mer Fons Klomp was de schutterij zijn lust en zijn leven.
Hij kon intens genieten van 'zijn' korps. Niet alleen heeft hij de schutterij helpen oprichten, ook stond hij aan de basis van het tam­boerkorps. Zelf een instrument spelen dat kon ie niet, maar alles regelen des te beter.

Hij werd geboren op 13 augustus 1917 en was het derde kind van boer Jan Klomp. Eenmaal de vol­wassen leeftijd bereikt, besloot Fons de boerderij over te nemen.
Zijn broer Hen begon een fruit­kwekerij. Maar het noodlot sloeg toe. Broer Hen kwam te overlij­den. Het vee ging de deur uit; Fons stapte over op fruit.
Als een echte Kekerdommer ge­noot Fons van de kermis en het carnaval. Hij ontmoette in zijn ei­gen dorp ook zijn toekomstige vrouw Marie. Zij schonk hem drie kinderen: twee zonen en een doch­ter. Hij kon een strenge vader zijn.
Had zoon Joop kattenkwaad uitge­haald, dan kon vader Fons flink te­keergaan.
Met stevige taal maakte hij zijn kroost duidelijk dat dát niet door de beugel kon.
In de jaren zeventig werd het fruit­bedrijf gesaneerd. De zaken ston­den er niet best voor en geen van de kinderen had er trek in het be­drijf van hun vader over te ne­men. De laatste werkzame jaren van zijn leven was Fons Klomp tuinman bij het Fransch Pensio­naat in Ubbergen, wat nu De Ref­ter is.
In de vrije uurtjes en na zijn pen­sioen was hij druk bezig met de schutterij. En hij fietste graag, lan­ge stukken door Duitsland. Soms met een dorpsgenoot, maar mees­tal alleen. Een kranig man, die de laatste jaren als oudste inwoner van Kekerdom te boek stond. Afge­lopen zaterdag blies hij op 91-jari­ge leeftijd zijn laatste adem uit.

Vandaag wordt Fons Klomp gecre­meerd in Nijmegen.

Ref. www.ooij2000.nl - Sanne van den Biesheuvel 
Klomp, Alphonsus Johannes (I004460)
 
148 Fort Hill Cem. Davis, Joseph (I029820)
 
149 Fort Hill Cem. Howard, Vera (I029830)
 
150 Geboorte en overlijden zeer waarschijnlijk. Ref. Michigan Deaths, 1971-1996
Record en Social Security Death Index. Tevens match met census. 
Meyer, Theodore E. (I003940)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 42» Next»